MENU

 

  STRONA GŁÓWNA

  WIZJA

  O SZKOLE

   NAUCZYCIELE

  DOKUMENTY SZKOŁY

  DLA RODZICÓW

  EGZAMIN GIMNAZJALNY

  OSIĄGNIĘCIA

  PROJEKTY

  INFORMACJE

  ECDL

  WOLONTARIAT

  ZAJECIA POZALEKCYJNE

  GALERIA

  UCZNIOWIE

  ABSOLWENCI

  PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  BEZPIECZNY KOMPUTER

  BIBLIOTEKA

  ŚWIETLICA

  KONKURSY

  PROGRAMY

  GAZETKA

  SIATKÓWKA

  PRASA O NAS

   NASZE MIASTO

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historia
 

Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

 

Gimnazjum nr1 w Wodzisławiu Śl. zostało powołane Decyzją Nr 1/99 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 30 marca 1999r.

1.09.1999r. – odbyło się pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

1 października 1999r. miało miejsce pierwsze uroczyste pasowanie klas pierwszych. W obecności rodziców i nauczycieli dyrektor szkoły mgr Eugeniusz Ogrodnik szablą górniczą dokonał symbolicznego pasowania uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. W uroczystościach brali udział również przedstawiciele władz: Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Wodzisławiu Śląskim mgr Ryszard Ciesielski oraz Starosta Powiatu Wodzisławskiego mgr Jerzy Rosół. Podczas pasowania uczniowie poszczególnych klas przedstawili program artystyczny, w którym pół żartem pół serio ukazywali wizję nowej szkoły. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie bawili się na szkolnej dyskotece.

Następnego dnia odbyły się rozgrywki sportowe, podczas których klasa, która zdobyła największą ilość punktów, otrzymała 300,00zł dofinansowania do imprezy klasowej. Uroczyste pasowanie na gimnazjalistę stało się tradycją Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. W 2000 r., nazajutrz po pasowaniu, odbył się rajd integracyjny wszystkich klas pierwszych do Wisły - Czarnej. Klasy podzielone na dwie grupy wyruszyły w kierunku Kubalonki oraz Baraniej Góry. Uczniowie poznawali się, obcując z jesiennym pięknem polskich gór. Od tego czasu co roku uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na rajd integracyjny.

Działalność charytatywna Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

14 stycznia 2000r. za sprawą powołanego przez Jurka Owsiaka sztabu na terenie szkoły i miasta zbieraliśmy pieniądze w ramach Fundacji WOŚP. Zbiórka pieniędzy na tak szczytny cel, w ramach tejże akcji, stała się także w naszej szkole tradycją.

W roku 2001r. uczniowie - wolontariusze na terenie miasta oraz podczas zorganizowanych w naszej szkole występów artystycznych uczniów klas pierwszych i drugich zebrali i przekazali Fundacji kwotę 22.174,52zł.

W roku 2002r. zebraliśmy 24.000,00zł i 30 kg obcej waluty. Największą cenę podczas licytacji osiągnęło złote serduszko, które sprzedano za 500,00zł.

W roku 2003r. w ramach tej akcji w auli gimnazjum odbył się m.in. koncert zespołu “Epitafium”, dyskoteka dla uczniów oraz aukcja pamiątkowych gadżetów WOŚP, z której dochód zasilił konto Orkiestry. Udało nam się zebrać 22.217,55zł.

W latach 2004-2005 Finał organizowaliśmy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wodzisławiu Śl. i zebraliśmy w 2004r. -16,978 i w 2005r. -23.276,15 zł

Szkoła organizuje także zbiórki przyborów szkolnych, maskotek i innych potrzebnych rzeczy dla wychowanków Domu Dziecka w Gorzyczkach. Kolejnym wydarzeniem w ramach współpracy z Domem Dziecka w Gorzyczkach były występy kółka teatralnego i zespołu muzycznego złożonych z uczniów naszego gimnazjum. Od roku 2002 -corocznie- podczas Dnia Wszystkich Świętych uczniowie w ramach Fundacji Wspólnota Dobrej Woli zbierają pieniądze na wodzisławskich cmentarzach dla dzieci niepełnosprawnych.

W 2001 roku wdrożony został i realizowany jest w dalszym ciągu program autorski „Informatyka z elementami techniki” autorstwa mgr. S. Wolańczyka. Objął on wszystkie klasy naszej szkoły.

W latach 2001-2003 prowadziliśmy 3 oddziały naszej szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. Ta sytuacja spowodowana była trudnościami lokalowymi w budynku przy ul. Wałowej. Dopiero przeniesienie II LO ( które miało siedzibę w budynku przy ul. Wałowej) pozwoliło przyjąć oddziały z Jedłownika. Bardzo ułatwiło to prowadzenie procesu dydaktyczno - wychowawczego.

Półmetek. 13 stycznia 2001r. po raz pierwszy dla uczniów drugich klas zorganizowano półmetek. Stał się on od tej pory zwyczajem.

Obozy naukowe w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Po raz pierwszy na obóz naukowy wyjechali uczniowie wiosną 2001r. Obóz zorganizowano w Pieninach, w miejscowości Wysowa Zdrój. Młodzież oprócz intensywnego nauczania języków obcych miała zapewnione także inne atrakcje: wycieczki rowerowe, basen, ogniska itd.

W 2002r. roku uczniowie na obóz naukowy wybrali się do Łeby. W programie oprócz nauki, było także poznawanie uroków nadmorskiego krajobrazu, ciekawostek przyrodniczych, folkloru kaszubskiego.

W czerwcu 2003r. zgodnie ze szkolną tradycją, został zorganizowany obóz naukowy. Tym razem odbył się w małej miejscowości Kotliny Kłodzkiej, Radkowie Głównym celem była intensywna nauka języków obcych. Zwiedziliśmy także okoliczne miasteczka, m.in. Wambierzyce z istniejącą tam Bazyliką oraz Kudowę Zdrój, w której zodwiedziliśmy m.in. park wodny. Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wycieczka do Pragi.

Współpraca z Francją w latach 2001-2003.

Na początku roku szkolnego 2001/2002 uczniowie gimnazjum przyjmowali gości z Francji. Francuzi mieli możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miast południa Polski. Odwiedzili m.in. Wrocław i Kraków, kopalnię soli w Wieliczce oraz kopalnię węgla kamiennego. Największe poruszenie wywołała jednak wycieczka do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Kolejnym wydarzeniem w ramach naszej współpracy międzynarodowej był wyjazd dwunastoosobowej grupy gimnazjalistów do Francji. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili Paryż, ale przede wszystkim zapoznawali się z tamtejszą historią i kulturą.

Europejski Dzień Języków.

26 września 2002r. odbył się po raz pierwszy Europejski Dzień Języków, w ramach którego klasy naszej szkoły rywalizowały między sobą w najlepszym zaprezentowaniu państw europejskich. Uczniowie przedstawiali geografię, historię, kulturę oraz język danego państwa. W ramach prezentacji uczniowie przedstawiali ciekawe scenki, przygotowywali potrawy danego państwa, prezentowali wybitne osobistości Europy. Zgodnie z tradycją 26 września 2003r. odbył się kolejny Europejski Dzień Języków, w ramach którego klasy prezentowały walory kulinarne oraz krótkie prezentacje na temat wylosowanego kraju. W ramach tego dnia uczniowie mieli możliwość oglądania filmów w oryginalnej wersji językowej. W 2004 i 2005 roku odbyły się kolejne takie dni.

Spotkanie z księdzem biskupem Stefanem Cichym.

Dnia 22 października 2002r. w gimnazjum odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Stefanem Cichym – biskupem pomocniczym Diecezji Katowickiej. Uczniowie przygotowali część artystyczną spotkania. Były śpiewy przy akompaniamencie muzykującej młodzieży, pantomina o miłosiernym Samarytaninie i piękna recytacja “Hymnu o miłości” wg św. Pawła. Następnie ksiądz biskup wygłosił kilka słów do zgromadzonej młodzieży. Oprócz spotkania z młodzieżą miało miejsce także spotkanie w gronie nauczycieli, których biskup obdarował pamiątkowymi książkami.

Program ekologiczny.

Od roku 2002 ruch ekologiczny stał się główną domeną szkoły. 27 września rozpoczęto akcję “Zadrzewiamy teren szkoły”. Uczniowie z zapałem sadzili drzewka otrzymane z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego. Jesienią 2003 r. w ramach koła ekologicznego działającego w naszej szkole uczniowie zbierali żołędzie, grabili liście kasztanowca oraz brali udział w akcji “Sprzątanie świata”. Zarząd Koła Łowieckiego “Róg” w Katowicach wysłał podziękowania młodzieży gimnazjalnej za zebranie 700 kg żołędzi w celu dokarmiania zwierzyny wolnożyjącej.

Od 2002 roku prowadzimy klasy z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Uczniowie tych klas uczą się języka przez pięć godzin tygodniowo. Każdy oddział (w klasach ogólnych również) realizuje się proces nauczania języka obcego w dwóch grupach w zależności od zaawansowania.

Szkoła z klasą.

W roku szkolnym 2001/2002 szkoła uczestniczyła w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Wszystkie zadania wybrane w ramach akcji zostały zaliczone, a jedno z nich zostało zaprezentowane na stronach internetowych gazety jako wzór. Akcja zakończona została przyznaniem certyfikatu “Szkoły z klasą” ,który szkoła otrzymała 10 października 2003.

Innowacja ekologiczna.

Wdrożona została przez naszą szkołę w roku szkolnym 2003/4 i jest realizowana nadal. Innowacja pozwala prowadzić klasy ekologiczne, w których uczniowie ze szczególnym natężeniem zapoznają się z problemami zagrożeń ekologicznych oraz działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Rok szkolny 2004/2005

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 września  powitaliśmy 202 uczniów klas pierwszych w czasie rozpoczęcia roku szkolnego.
Rajd integracyjny
20 września klasy pierwsze wraz z opiekunami udały się na tradycyjny rajd, tym razem do Brennej.
Pasowanie pierwszoklasistów
28 września odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów gimnazjum, którzy zaprezentowali program artystyczny , a po ślubowaniu bawili się na zorganizowanej specjalnie dla nich dyskotece.
Dzień języków
29 września miał miejsce trzeci  w historii szkoły dzień języków.

Październik

Manifestacja przeciw narkotykom
W październiku wzięliśmy udział w manifestacji wyrażającej swój sprzeciw wobec zażywania narkotyków.
Stypendia miejskie
Stypendia miejskie  dla najlepszych uczniów otrzymali: Maja Warzecha i Kamil Bolek.
Program ekologiczny
W ramach programu ekologicznego zanim nadeszła zima zbieraliśmy żołędzie , badaliśmy czystość wód, a w związku z atakami bardzo żarłocznego motyla grabiliśmy i paliliśmy liście kasztanowców, by pozbyć się pasożytów.

Grudzień

,,Mini playback show”
6 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował ,,Mini playback show”, w czasie którego przedstawiciele poszczególnych klas wcielali się w idoli muzycznych.

Jasełka
Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia złożyliśmy sobie życzenia i obejrzeliśmy jasełka pt. ,, Prawda o betlejemskiej nocy’’.

Styczeń

VII Miejskim Festiwalu Widowisk  Jasełkowych
6 stycznia wzięliśmy udział w VII Miejskim Festiwalu Widowisk  Jasełkowych, w którym nasze jasełka okazały się najlepsze spośród gimnazjów i wybrani zostaliśmy do reprezentowania naszego miasta na Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych ,, Radlińskie Betlejki’’.
WOŚP
Nasi wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierali kwotę w wysokości 23 tys. 276 zł.- największą w mieście.

Kwiecień

Konkurs o Wodzisławiu i mistrzostwa aerobiku
1 kwietnia pierwszoklasiści czcili Prima Aprilis , rywalizując o miano znawców historii ziemi wodzisławskiej, w tym dniu odbyły się również I mistrzostwa aerobiku, w których nasze dziewczyny zwyciężyły otrzymując puchar prezydenta miasta.
Konkurs ,, Nowin Wodzisławskich’’ na gimnazjalistę – Orła
W konkursie ,, Nowin Wodzisławskich’’ na gimnazjalistę – Orła, czyli osobę, która wyróżnia się spośród innych swoimi pasjami i zainteresowaniami wytypowany został Szymon Kamczyk, który w finale zajął 3 miejsce.

Czerwiec

Spartakiada Gimnazjalisty
15 czerwca cała szkoła udała się na stadion Mosiru , by dopingować naszych reprezentantów w Spartakiadzie Gimnazjalisty, w której uplasowaliśmy się na 2 pozycji.
Festyn szkolny
18 czerwca na festynie spotkali się rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Zakończenie roku szkolnego
Koniec czerwca to upragnione zakończenie pracowitego roku i pożegnanie absolwentów klas trzecich.

Rok szkolny 2005/2006

Wrzesień

Pasowanie pierwszoklasistów i rajd integracyjny
Wrzesień -tradycyjne pasowanie pierwszoklasistów i rajd integracyjny oraz Europejski Dzień Języków dla klas II i III.

Grudzień

Dokarmianie zwierząt i zbiórka butelek typu PET
Grudzień – w ramach działań  ekologicznych wspomagaliśmy Koło Łowieckie ,, Róg’’ w dokarmianiu zwierząt zimą oraz zbieraliśmy butelki typu PET.
Wizyta posła Andrzeja Maćkowiaka
Ze względu na nasze duże zaangażowanie ekologiczne oraz współpracę naszej szkoły w ramach polsko-czeskiego Projektu INTERREG III ze szkołą w Starym Jicinie gościliśmy posła PO Andrzeja Maćkowiaka.

Styczeń

Przegląd kolęd
Zdobyliśmy I miejsce w przeglądzie kolęd.
WOŚP
Nasz wkład na konto XIV Finału WOŚP wyniósł 23262,50 zł.

Marzec

Konkurs o Wodzisławiu
W marcu odbył się kolejny konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl.

Kwiecień

Powiatowy Konkurs ekologiczny
III miejsce w VII Powiatowym Konkursie ekologicznym.

Czerwiec

Pożegnanie klas III.
Uroczyste pożegnanie klas trzecich przez młodsze roczniki.

Rok szkolny 2006/2007

Wrzesień

,, Zielony Certyfikat’’
Udział w VIII edycji programu ,, Zielony Certyfikat’’.

Listopad

Święto niepodległości
Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.

Styczeń

Mistrzostwa Śląska w Tenisie Stołowym
Joanna Żyła  zajęła I miejsce w Mistrzostwach Śląska Szkół Gimnazjalnych klas pierwszych w Tenisie Stołowym.
WOŚP
XV finał WOŚP zakończony zbiórką w wysokości 23467,66 zł.

Marzec

INTERREG IIIA.
Zakończenie projektu INTERREG IIIA.
Konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl.     
 Z okazji 750-lecia miasta konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl.

Kwiecień

Konkurs pomocy doraźnej
Konkurs z zakresu pomocy doraźnej dla klas III.

Rok szkolny 2007/2008

Październik

Pasowanie i rajd
Pasowanie pierwszoklasistów  i rajd integracyjny na Równicę.
Europejski Dzień Języków         
Europejski Dzień Języków na stałe wpisał się do tradycji szkoły.
Zielony Certyfikat
Uzyskaliśmy Zielony Certyfikat I stopnia.

Styczeń

WOŚP
Kwotę 18078,43 zł. zebrali nasi wolontariusze Wielkiej Pomocy Świątecznej Pomocy.

Kwiecień

Ekologia
Sadzenie kasztanowców.
Konkurs ekologiczny dla klas II.

Rok szkolny 2008/2009

Wrzesień / październik

Pasowanie i rajd
Pasowanie i rajd do Czyżowic.
Europejski Dzień Języków Obcych
Do tradycji w naszej szkole na stałe wpisały się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. To święto różnorodności językowej i uczenia się języków mające na celu zwrócenie uwagi na istotę uczenia się języków obcych nie tylko w szkole , ale i przez całe życie.

 Listopad

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Spotkanie inaugurujące realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.

Styczeń

Pożegnanie dyrektora
Oficjalne pożegnanie dyrektora Eugeniusza Ogrodnika.

Kwiecień

,, Złoty Wawrzyn’’
W VII Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży ,, Złoty Wawrzyn’’ Kinga Skowronek otrzymała I miejsce w kategorii poezji, a  Michalina Antonik  i Paulina Kiermaszek odpowiednio I oraz II  miejsce w kategorii prozy.

Maj

Mistrz
Adam Pawłowski został Mistrzem Polski w boksie.
 Ekologia
Akcja ekologiczna- rekordowa zbiórka 151 kilogramów baterii i ponad 2 tony makulatury.
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Podsumowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska  pt. ,, Krajobraz Kultury’’

Rok Szkolny 2009/2010

Wrzesień

Pasowanie i rajd
Pasowanie i rajd integracyjny do czyżowickiego Country Clubu.
Europejski Dzień Języków
Kolejny raz uczniowie uczestniczyli w dniach języków.

Październik

,, Francuski I Kontaktujesz’’
W ramach Programu ,, Francuski I Kontaktujesz’’ otrzymaliśmy tablice interaktywne –e-beamy ufundowane przez ambasadę Francji.

Grudzień

W Krakowie u Moliera
Instytut języka francuskiego zaprosił nas do Krakowa na sztukę Moliera pt. ,, Sir don Juan’’ w nowatorskim wykonaniu jednego aktora Laurent’a Rogero.
Lektor z Belgii
Pierwszy raz lekcje francuskiego z lektorem z Belgii.

Styczeń

WOŚP
XVIII Finał WOŚP-zebrana kwota to  ponad 27 tys. zł.
Otrzymaliśmy podziękowanie od Harcerskiego Klubu Podróżnika ,, Róża Wiatrów”” za pomoc w zbiórce odzieży przeznaczonej na cele charytatywne.
,, Bezpieczna bateria’’
Zbiórka baterii w ramach konkursu ,, Bezpieczna bateria’’.
Tetralna przygoda
Wyjazd na spektakl ,, Balladyna’’ do Bielska Białej.

Luty

Francuski z obcokrajowcem
Drugi raz odbyły się zajęcia z lektorem z Belgii.

Marzec

Koncert w Krakowie
Wyjazd do Krakowa na koncert piosenki francuskiej.
Frankofonia
Frankofonia na wesoło- ubieraliśmy się w barwy flagi francuskiej.

Maj

Wyjazd do Belgii
Wyjazd do Belgii zwycięzców konkursu wiedzy o Francji i krajów frankofońskich, który odbył się w VI 2009r.

Czerwiec

Kapsuła czasu
Z inicjatywy nauczycielki j. francuskiego p. Mireli Pogody 18 czerwca w parku miejskim zakopano niezwykłą skrzynię, w której znalazły się m. in. pamiątki dotyczące miasta, zdjęcia, publikacje na temat mieszkańców oraz najważniejszych wydarzeń. Kapsuła zostanie odkopana za sto lat, tak by przyszłe pokolenia miały w zasięgu ręki wszystko to, co działo się w Wodzisławiu w naszych czasach.
,, Krajobraz sportu’’
Rozpoczęcie projektu pt. ,, Krajobraz sportu’’.
Paryż
Pierwszy wyjazd  do Paryża w ramach promocji języka francuskiego.

Rok szkolny 2010/2011

Wrzesień

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej pt. "Krajobraz sportu" W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pt. "Krajobraz sportu" w dniu 22 września. odbył się kolejny etap naszej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą ze Starego Jicina.
Podczas rozgrywek w Starym Jicinie rywalizowało 45 uczniów naszej szkoły i 45 uczniów naszego czeskiego partnera. Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej oraz w konkurencjach lekkoatletycznych. Pasowanie na ucznia gimnazjum 28 września  odbyło się pasowanie na ucznia gimnazjum. Pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum Nr 1. W czasie uroczystości uczniowie najpierw złożyli ślubowanie, a następnie delegaci każdej z klas zostali uroczyście pasowani przez Panią dyrektor Danutę Paszylkę.

 Październik

Europejski Dzień Języków 5 października  odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Wzięły w nim udział klasy II i III. Każda  klasa, pracując w zespole klasowym, przygotowała plakat  na temat wylosowanego kraju „Od dziewczynki do kobiety”. Spotkanie z Joanną Zieleźnik przedstawicielką firmy Johnson & Johnson w ramach organizowanego od wielu lat w naszej szkole programu edukacyjnego pt. „Od dziewczynki do kobiety”.

Rajd integracyjny

Rajd integracyjny uczniów klas pierwszych gimnazjum do Czyżowic.

Listopad

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu”
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu” w dniu 10 listopada odbył się kolejny etap naszej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą ze Starego Jicina. Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej halowej dziewcząt i chłopców, piłki siatkowej, piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, unihocka dziewcząt i chłopców, dwa ognie w kategorii uczniów młodszych oraz tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

Kiermasz świąteczny
Od 29 do 30 listopada zorganizowano  kiermasz świąteczny, podczas którego uczniowie sprzedawali własnoręcznie zrobione stroiki, kartki oraz ozdoby świąteczne.

Lektor z Belgii
Klasy pierwsze (frankofońskie) spotkały się z lektorem panem Axelem Louvrier i przekonały się, że językiem francuskim można się porozumiewać!.

Grudzień

,,I can sapek English”
W piątek 3 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Rybniku odbył się międzypowiatowy konkurs języka angielskiego pt ,,I can sapek English”. Sprawdzał on umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie. Wśród uczestników konkursu znalazły się też uczennice naszej szkoły Aleksandra Olbryś i Dorota Wojtas , które zdobyły trzecie miejsce.

I Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Biała Nutka”.
22 grudnia w naszym gimnazjum tradycyjnie już uczniowie mieli okazję uczestniczyć w przedstawieniu jasełkowym oraz w przygotowanych przez siebie spotkaniach wigilijkowych. Nowością w życiu naszej szkolnej społeczności był I Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Biała Nutka”.

Styczeń

Europejski Program Edukacyjny NaukaBezGranic
11 stycznia 2011 uczniowie naszej szkoły wzieli udział w warsztatach kulturowo – edukacyjnych zorganizowanych przez Europejski Program Edukacyjny NaukaBezGranic. Warsztaty prowadził Richard Mullaney, z pochodzenia Irlandczyk. Tematem pierwszych warsztatów był język młodzieżowy „Teenage English” .

„Krajobraz sportu”

W ramach projektu  „Krajobraz sportu” podczas dwudniowego pobytu (12 – 13 stycznia ) w górach – Istebnej i Zwardoniu zjeżdżaliśmy na nartach, piekliśmy kiełbaski i uczestniczyliśmy w kuligu.

„Każdy może zostać św. Mikołajem”
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Każdy może zostać św. Mikołajem”, polegającej na zbiórce słodyczy dla dzieci z SOSW w Wodzisławiu Śląskim. W nagrodę, przedstawiciele klas, które zebrały najwięcej słodyczy  wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Hanią Goszyc, 13 stycznia udali się w karnawałowych przebraniach na bal w SOSW.

Luty

Comenius
Spotkanie w naszym gimnazjum koordynatorów programu Comenius „You are, what you eat”. Do naszego gimnazjum przybyli nauczyciele i uczniowie pięciu szkół partnerskich : z Estonii, Belgii, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Wieczór poetycki
11 lutego w SP nr 16 w Zawadzie odbył się debiutancki wieczór poetycki Hanny Goszyc – nauczycielki języka polskiego pracującej w naszym gimnazjum.
„BEZPIECZNA BATERIA”
Już kolejny raz w naszej szkole zorganizowaliśmy
wielką akcję pod hasłem „BEZPIECZNA BATERIA” , zachęcającą uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu do zbiórki zużytych baterii.

Marzec

Dzień otwarty
15 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla uczniów klas szóstych.
Z okolicznych szkół podstawowych przybyło bardzo wielu szóstoklasistów wraz ze swymi opiekunami.
I Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Pod  hasłem ,, niech żyje piosenka’’  odbył się w naszej szkole I FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ, w którym wzięło udział 21 wykonawców z klas I – III.
Frankofonia      
Jak co roku w marcu obchodziliśmy frankofobię.      
Uczniowie G1 uczcili ten dzień nie tylko szkolną imprezą pod hasłem "Smaki Afryki", ale wyjazdem do Krakowa na koncert francuskiego zespołu DUO ZITOUNI, który zaprezentował piosenki basenu Morza Śródziemnego.
Zaproszenia otrzymaliśmy od Konsula Generalnego Francji. Młodzież zwiedziła także Konsulat i Instytut Francuski, a dodatkową atrakcją było wejście do muzeum "Podziemia Rynku".

Wieczór poetycki

W środowe popołudnie 21 marca w sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Wodzisławiu Śl. miał miejsce kolejny wieczór poetycki Pani Hanny Goszyc.

Comenius
W ramach realizacji projektu Comenius 23.03.2011r. zorganizowane zostało spotkanie z dietetykiem – panią Barbarą Widła.
Na prelekcji gimnazjaliści dowiedzieli się o zagrożeniach związanych ze spożywaniem jedzenia typu ”fast food”, wykorzystywaniem w diecie napojów wysokoenergetycznych oraz stosowaniem wyniszczających kuracji odchudzających oraz wzięli udział w zabawie, którą pani dietetyk przygotowała w celu zobrazowania uczniom problemu związanego z nadwagą.

Kwiecień

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych
7 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych, w czasie której Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk oraz Kurator Oświaty – Stanisław Faber wręczyli dyplomy i listy gratulacyjne zwycięzcom konkursów z poszczególnych przedmiotów. Nasze gimnazjum zostało szczególnie wyróżnione jako szkoła z aż 23 laureatami!

Konkurs wiedzy o Krajach Frankofońskich
Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Krajach Frankofońskich do którego przystąpiło 50 uczniów uczących się języka francuskiego. Do II etapu zakwalifikowało się 8 dwuosobowych drużyn, które dokonały prezentacji wylosowanych wcześniej  Krajów Frankofońskich takich jak: Maroko, Kanada (Quebec), Senegal, Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Madagaskar, Belgia, Szwajcaria.
Za najlepszą prezentację Jury i widownia uznała projekt uczniów kl. If Julii Pogody i Tomka Jury, którzy w zabawny sposób opowiedzieli nam o Maroku. W nagrodę pojadą oni do Belgii na zaproszenie europosła, pana Bogdana Marcinkiewicza, który nagrodę ufundował.

Maj

Dzień Flagi
4 maja na wodzisławskim rynku kolejny już raz uczciliśmy Dzień Flagi.

 Czerwiec

Kapsuła czasu
Z okazji pierwszej rocznicy zakopania kapsuły czasu w parku miejskim uczniowie klasy I a wraz z pomysłodawczynią projektu - Mirelą Pogodą uczcili ten dzień.

Konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl.
W środę 14 czerwca  odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl. dla klas pierwszych gimnazjum. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: historia miasta, znajomość zabytków i gwary śląskiej, moda i potrawy śląskie. Zwycięzcą została klasa Ic.

Elita w Krakowie

Elita naszej szkoły, czyli laureaci konkursów przedmiotowych  w nagrodę za swoje tegoroczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wyjechała na wycieczkę do Krakowa.

  

Rok szkolny 2011/2012

Wrzesień

Powitanie uczniów
Pierwszego września pani dyrektor Danuta Paszylka serdecznie powitała uczniów naszego gimnazjum a w szczególnie miło uczniów klas pierwszych.

Poznajmy się
28 września na boiskach klubu „Gosław”  w Jedłowniku odbyło się integracyjne spotkanie uczniów klas pierwszych będące kontynuacją uroczystości pasowania.

Europejski Dzień Języków
Jak co roku we wrześniu, w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.
Tegoroczna formuła imprezy dotyczyła wielu aspektów Europy. Choć na Starym Kontynencie mówi się aż 200. językami to uczniowie zaprezentowali 12 krajów czyli 12 języków.
Wizyta w Estonii
W dniach od 24 do 28 września 2011 grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w ZS nr 2 wzięła udział w podróży do jednego z pięciu krajów partnerskich naszego projektu Comenius ,, Jesteś tym co jesz” , Estonii. Oprócz nas i oczywiście gospodarza, czyli Estonii w spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy z Belgii, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Październik

Wyjazd uczniów gimnazjum do teatru
26 października uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami wybrali się do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl pt. „Balladyna” w reżyserii Ingmara Villqista.

"Śniadanie po francusku"
"Śniadanie po francusku" to kolejna impreza w naszej szkole, która ma już stałe miejsce w kalendarzu.
Tym razem pysznościami w stylu francuskim delektowała się kl.IIIc, która też sama wszystko przygotowała. Mogliśmy zjeść np.:słynne croissants au chocolat, fromages, fondu serowe i czekoladowe itp.
Dodajmy, że śniadanko jest finałową lekcją całego cyklu zajęć o kuchni francuskiej.

Szkolna dyskoteka integracyjna

20 października 2011 r. w auli szkolnej G1 odbyła się dyskoteka integracyjna, której głównym celem było przywitanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie licznie przybyli, aby pobawić się w rytmie najnowszych hitów muzycznych.

Listopad

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości w Wodzisławskim Centrum Kultury
Były już audycje radiowe i akademie z okazji odzyskania niepodległości przez Polaków, a także puszczanie balonów z życzeniami dla wolnej Polski. Tym razem świętowaliśmy ten dzień inaczej niż dotychczas. W przeddzień obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości, w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość poświęcona temu świętu narodowemu. Wzięli w niej udział uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami, pani dyrektor z ZS Nr 2, które było gospodarzem imprezy – mgr Danuta Paszylka oraz gość honorowy, którym był Pan Prezydent Mieczysław Kieca.

Grudzień

20 grudnia w naszej szkole odbyło się miejskie spotkanie opłatkowe, które swą obecnością zaszczycili m. in. pan prezydent Mieczysław Kieca, w-ce prezydent Eugeniusz Ogrodnik, ks. prałat Bogusław Płonka,naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy wodzisławskich szkół oraz wielu innych.

Zbiórka słodyczy
W grudniu jak co roku w naszej szkole jest organizowana zbiórka słodyczy dla podopiecznych PCK.  Zaangażowani są wszyscy uczniowie ale przede wszystkim członkowie Szkolnego Koła PCK. W tym roku szkolnym zebrali dużą ilość słodyczy oraz stroików świątecznych. Akcja zbierania słodyczy cieszy się w naszej szkole dużą popularnością i z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty w postaci dużej ilości darów. Zarząd PCK jak co roku składa naszej szkole podziękowania za wielkie zaangażowanie.

 Kiermasz bożonarodzeniowy
Tradycyjnie,  jak co roku w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy. Na zaimprowizowanych straganikach wystawione były przepyszne, domowe ciasta, które upiekły mamy naszych uczniów.

Styczeń

Adopcja Serca
W ramach Adopcji Serca opłaciliśmy kolejny rok nauki dla dwójki naszych podopiecznych z Kamerunu.

Projekt Polsko – Niemiecki (4 – 5.01.2012 r.)
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch – polnische Zusammenarbeit  , w ramach którego uczniowie zwiedzali w Berlinie wystawę  pt.„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii sztuce.

Bal karnawałowy w SOSW w Wodzisławiu Śląskim
To już nasza szkolna tradycja. Co roku w ramach świątecznej akcji zbieramy słodycze dla dzieci z SOSW w Wodzisławiu ŚląskimRównież tym razem zbiórka charytatywna zakończyła się ogromnym powodzeniem. Mogliśmy obdarować uczniów wszystkich klas SOSW, a nawet część słodyczy przeznaczono na nagrody dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie podczas balu karnawałowego, na którym mieliśmy okazję gościć 26 stycznia.

Marzec

Niech żyje piosenka!
Po raz drugi w naszym gimnazjum odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej!
1 marca uczniowie z klas I - III zaprezentowali nam swoje talenty muzyczne, ale również językowe i sceniczne podczas zmagań konkursowych.
Piosenki wykonano w 3 kategoriach językowych: francuski, niemiecki, angielski - prezentując różne style muzyczne.

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 1
7 marca  w naszej szkole odbył się Dzień otwarty dla uczniów klas szóstych z Wodzisławia i okolic.

Wykład w ramach ,,Festiwalu Nauki"
Trzynastego marca dwie klasy z naszej szkoły IIe i IIIf zostały zaproszone przez II LO im. ks. Józefa Tishnera w Wodzisławiu Śląskim, na wykłady w ramach ,,Festiwalu Nauki". Klasa trzecia uczestniczyła w wykładzie z matematyki a druga z fizyki. Wykładowcy starali się pokazać  nam jak w przyjemny sposób uczyć się fizyki i matematyki.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
W dniu 15 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.
Poruszana tematyka dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, postępowania z agresywnym psem oraz bezpiecznego kibicowania w związku ze zbliżającym się Euro 2012. 

,,Pająki świata ...”
16 marca odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja biologii pod tytułem „Pająki świata…” Prelekcji towarzyszyła wystawa żywych okazów tropikalnych pająków i preparaty najbardziej jadowitych na świecie. Spotkanie prowadził znawca i miłośnik przyrody, hodowca zwierząt pan Andrzej Pająk.

Międzynarodowy Dzień Frankofonii
20 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Frankofonii, przebierając się w kolory flagi francuskiej.
 
Jarmark cudów
21 marca 2012 r. uczniowie zamiast tkwić bezczynnie na wagarach, wzięli udział w Jarmarku Cudów. Tego dnia, przez prawie trzy godziny każdy mógł wędrować od straganu do straganu w poszukiwaniu interesujących go rzeczy.
Francja jest egzotyczna!
Za sprawą tegorocznej frankofonii przenieśliśmy się w odległe, egzotyczne rejony świata,pachnące wanilią, gdzie zawsze świeci słońce,a owoce ociekają słodyczą.
Przyjrzeliśmy się dokładniej zamorskim terenom Francji oraz wyspom z francuskiego obszaru językowego: Martinika, Guadelupa,Seszele, Mauritius, Polinezja Francuska, Komory, Haiti, Madagaskar i Nowa Kaledonia.

Młodzi dziennikarze

Uczniowie kl. I d w ramach realizacji innowacji dot. edukacji medialnej mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z zakresu umiejętności dziennikarskich. Gościem a jednocześnie prowadzącym zajęcia był dziennikarz – p.Rafał Jabłoński..

Szkolenie z pierwszej pomocy
W dniach 26 i 28 marca odbyły się niecodzienne lekcje pierwszej pomocy dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Prelekcje oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzili ratownicy WOPR z oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Wieczór z aniołami w tle
29 marca 2012 r. o godz. 16.30 w auli Gimnazjum nr 1 zgromadzili się miłośnicy poezji, by wspólnie świętować wydanie nowego tomiku poetyckiego Pani Hanny Goszyc. „Gdy anioły zrzucają aureole”.

Le petit dejeuner a la francaise!
Tym razem to uczniowie klasy IIIe przygotowali wspólne śniadanko czyli francuskie specjały na dobry początek dnia.

Kwiecień

Dziennikarskie szlify
Po serii teoretycznych lekcji poświęconych umiejętnościom dziennikarskim uczniowie klasy I d, którzy rozwijają swoje zainteresowania w  zakresie mediów, mogli pod okiem fachowców, bo dziennikarzy  „Gazety Wodzisławskiej” – p. Agnieszki Kozielskiej i p. Magdaleny Szymańskiej, sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie w trakcie zajęć warsztatowych uczyli się m.in. redagować lidy, tworzyć zachęcające tytuły artykułów, przeprowadzać wywiady

Wizyta w Belgii w dniach: 23.04 – 27.04.2012r.
Ostatnim wydarzeniem zamykającym realizację dwuletniego projektu Comenius pt. „Jesteś tym, co jesz” była wizyta uczniów klasy II f z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śl. (Ismeny Kiełkowskiej, Patryka Kani  i Tomasza Jury) oraz nauczycieli (Katarzyny Horwacik- głównego koordynatora projektu i Piotra Dylicha-nauczyciela j. angielskiego) w Belgii. W wizycie wzięli udział wszyscy koordynatorzy szkół partnerskich z Bułgarii, Estonii, Rumunii, Turcji, Belgii i Polski.  Spotkanie odbyło się  w miejscowości Waregem, w której mieści się szkoła organizatora naszego ostatniego projektowego spotkania.

Maj

Bilety do Belgii rozdane!!!
16. maja odbył się finał IV edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Frankofońskich.
W sumie w konkursie uczestniczyły 44 osoby, a do etapu II zakwalifikowało się 16. Uczniowie utworzyli dwuosobowe drużyny, aby w II etapie walczyć o wyjazd do Belgii na zaproszenie europosła, pana Bogdana Marcinkiewicza, który już po raz III  ufundował nam Grand Prix. Jest on jednocześnie patronem naszego konkursu.

Finał konkursu TIK?-TAK!
W czwartek (17 maja) w Warszawie odbył się finał największego, ogólnopolskiego konkursu TIK?-TAK! z informatyki i wiedzy o Internecie oraz nowych technologiach. Był to trzeci, ostatni etap gry zorganizowany dla 43 najlepszych uczniów z całej Polski.
Laureatem konkursu w kategorii gimnazjów został uczeń naszej szkoły Bartosz Radzyński, który w finale zajął 8 miejsce.

Gala Laureatów
We wtorek, 22.05, w Zespole Szkół nr 2 miała miejsce uroczystość wyjątkowa: Gala Laureatów, przygotowana, aby wyróżnić uczniów, którzy osiągnęli wybitne sukcesy w różnych dziedzinach i pogratulować rodzicom wyjątkowych pociech.

Poczuj miętę do nauki
22 maja w Gimnazjum nr 1 miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Punktualnie o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej zebrali się żądni wiedzy uczniowie klas piątych i szóstych z wodzisławskich szkół podstawowych, po to, aby wziąć udział w warsztatach przedmiotowych zorganizowanych w naszej szkole w ramach DNIA NAUKI. Zajęcia te miały charakter wyłącznie praktyczny, a ich głównym celem było pokazanie uczniom, jak można zdobywać wiedzę nie tylko poprzez naukę, ale również przez zabawę. 

Czerwiec

Dzień zdrowej żywności
Wspólnie z uczniami naszej szkoły zrealizowaliśmy ostatnie z zadań projektu Comenius  pt. „Jesteś tym co jesz” , a mianowicie promocję zdrowej żywności wśród mieszkańców naszego miasta.  Uczniowie przed przystąpieniem do tego zadania musieli najpierw zredagować ulotkę promującą zasady zdrowego odżywiania umieszczając w niej m.in. piramidę zdrowego odżywiania, dziesięć głównych zasad dotyczących zarówno żywienia, jak i zdrowego trybu życia oraz przykładowe przepisy na zdrowe potrawy.  Ogłoszono konkurs na najlepszy pomysł i zwycięska broszura posłużyła nam do promocji zdrowia.

Rok szkolny 2012/2013

Wrzesień

Rajd integracyjny
Po pasowaniu na uczniów klas pierwszych 25 września nadszedł czas na bliższe poznanie. Dlatego też, jak co roku zresztą, świeżo upieczeni pierwszoklasiści wybrali się wraz z wychowawcami na rajd integracyjny nad wodzisławski „Balaton”.

Październik

Europejski Dzień Języków w naszej szkole
Nasza szkoła tradycyjnie obchodziła Europejski Dzień Języków. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań, które były oceniane przez jury. Każda klasa przygotowała w ciekawy sposób flagę narodową. Poszczególni reprezentanci lub cała klasa wykonała utwór muzyczny w języku wylosowanego uprzednio kraju. Na tą okazję uczniowie poprzebierali się tak, by w ich ubiorach odnaleźć symbole państw europejskich lub kolory flag.

Nowa lektorka z języka francuskiego
Uczniowie kilku klas gimnazjum mieli okazję spotkać się i zarazem uczestniczyć w lekcji z Belgijką panią Elodie Cailliau - nową lektorką języka francuskiego.

Listopad

Wycieczka do Krakowa
28 listopada odbyła się wycieczka klasy informatycznej  do Krakowa, której głównym celem było zwiedzenie Muzeum AGH oraz Uniwersytetu AGH.

Z wizytą w gliwickiej palmiarni
Kolejny raz odwiedziliśmy Palmiarnie Miejską w Gliwicach, która jest ośrodkiem popularyzacji wiedzy o florze i faunie z innych stref klimatycznych.
Adopcja Serca
Jak co roku w listopadzie uczniowie klas pierwszych gimnazjum ( grupy francuskie ) przeprowadzali zbiórkę pieniężną dla dwójki dzieci z Kamerunu - półsierot, ofiar wojny domowej.  
Medialny Kraków
Kraków jako miasto niezliczonych zabytków to ważny punkt szkolnych szlaków turystycznych. 13 listopada wybraliśmy się tam ponownie. Tym razem nie podziwialiśmy pamiątek z przeszłości, ale odkrywaliśmy medialną stronę tego miasta. Zainteresowana pracą i „życiem”  mediów grupa gimnazjalistów skupiona wokół zajęć dziennikarskich odwiedziła rozgłośnię Radia Kraków i krakowski oddział TVP.

Styczeń

Spotkanie z posłem Ryszardem Zawadzkim
14 stycznia  o godzinie 10.30 w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie klas III c i III e z panem posłem Ryszardem Zawadzkim. Gość przybliżył uczniom zasady funkcjonowania Sejmu RP i podzielił się informacjami na temat aktualnych projektów ustaw, które wraz z kolegami z klubu poselskiego opracowuje. Oczywiście nie zabrakło czasu na pytania, które uczniowie chętnie zadawali.

Prawda o Betlejemskiej Nocy
„Prawda o Betlejemskiej Nocy” – to tytuł spektaklu przygotowanego przez młodych artystów naszego gimnazjum. Gimnazjaliści włożyli sporo pracy w przygotowanie przedstawienia, które miało swoją premierę 21 grudnia w szkolnej auli. Opłacało się! Jury Miejskiego Festiwalu Widowisk Jasełkowych przyznało spektaklowi II miejsce!!!

Wyjazd uczniów gimnazjum na spektakl „Balladyna"
17 stycznia uczniowie trzecich klas pojechali do bielskiego Teatru Lalek Banialuka, by obejrzeć oryginalną i wielokrotnie nagradzaną adaptację dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.

Polsko – niemiecki tydzień w Krzyżowej
26 stycznia zaczął się bardzo ciekawy tydzień dla młodzieży naszej szkoły i gimnazjum z Usingen z Niemiec. Celem wyjazdu do Krzyżowej było spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczniowie brali udział w warsztatach, w czasie których językiem roboczym był j. niemiecki.

Bal karnawałowy w SOSW
Kolejny już raz uczniowie Gimnazjum nr 1 mieli przyjemność uczestniczyć w balu karnawałowym w SOSW.

Luty

Wystawa "Anne Frank. Opowieść współczesna"
W poniedziałek 4 II odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Anne Frank. Opowieść współczesna" z udziałem zaproszonych gości, m.in.  pana wiceprezydenta Eugeniusz Ogrodnika. Uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali krótki program artystyczny mówiący o życiu Anny Frank i  jej wojennych zapiskach prowadzonych podczas 2-letniego ukrywania się w Amsterdamie, na podstawie których powstała książka „Dziennik Anny Frank”.

Półmetek klas drugich

7 lutego w gimnazjum odbyła się impreza półmetkowa klas drugich. Niezwykłe kreacje oraz nowatorskie fryzury dziewczyn wywołały furorę, nie tylko wśród męskiej części uczestników imprezy. Drugoklasiści bawili się wyśmienicie w rytmach najnowszych hitów. 

Marzec

Dzień otwarty
1 marca w szkole odbył się dzień otwarty dla uczniów klas szóstych z Wodzisławia i okolic. W tym roku naszą szkołę odwiedziło ponad 200 uczniów wraz z opiekunami.

Frankofonia 2013
21 marca w naszym gimnazjum mięliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii i języka francuskiego, zamiast sztywnych regułek, dat i nazw geograficznych uczniowie mogli wyjść na czerwony dywan w strojach z różnych epok kultury francuskiej,  nie obyło się bez specjałów kuchni francuskiej, tańców dworskich i muzyki.

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasza szkoła dołączyła do grona Szkół Odkrywców Talentów, stając się tym samym 1 gimnazjum w Wodzisławiu Śląskim i 5 placówką w powiecie, która uzyskała to wyróżnienie przyznawane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy. Wśród Szkół Odkrywców Talentów znajdują się placówki, które odkrywają oraz wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. Wymiernym efektem działań nauczycieli z uczniami są konkretne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach.

Kwiecień

Warsztaty teatralne
9.04.2013 uczniowie klasy Id (humanistycznej) wraz z wychowawczynią mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach teatralnych, które poprowadziła pani Dorota Krawczyk – instruktor zajęć teatralnych, reżyser, aktorka, która na co dzień prowadzi wodzisławski teatr „Szydło”.

Nowa tradycja w naszej szkole?
13 kwietnia odbył się w naszym gimnazjum I Maraton Matematyczno - Humanistyczny! Jak na maraton przystało, zadania były długodystansowe i trwały od godziny 9.00 do 16.00.

Spotkanie z panem Marcinem Ogdowskim!
17 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z  dziennikarzem, pisarzem, korespondentem wojennym panem Marcinem Godowskim- autorem reportażu „Z Afganistanu pl”. 

Maj

„Za głosem serca” – musical na medal
8 maja odbył się kolejny Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych „Maska”. Tym razem nasi gimnazjalni artyści podjęli spore wyzwanie i przygotowali musical. Praca młodych aktorów nie poszła na marne – jury doceniło ich talent i kreatywność – zdobyliśmy I miejsce!
POCZUJ MIĘTĘ DO NAUKI!
9 maja kolejny raz miało miejsce niezwykłe wydarzenie. O godzinie 17:00 w auli naszej szkoły zgromadzili się uczniowie klas szóstych z wodzisławskich szkół podstawowych w ramach organizowanego przez nas dnia nauki po to, aby przeżyć niesamowitą przygodę z nauką.
JARMARK CUDÓW
Ponieważ zeszłoroczny debiutancki Jarmark Cudów, który odbył się w naszej szkole, cieszył się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale także w gronie nauczycieli, którzy entuzjastycznie odwiedzali poszczególne stanowiska z wyjątkowymi rozmaitościami, postanowiliśmy powtórzyć ten performance w tym roku szkolnym.
23 maja odbył się kolejny Jarmark Cudów. I nie zawiedliśmy się. Było wesoło, smacznie i kolorowo.
Odkrywamy talenty
28 maja w naszej szkole odbyła się kolejna impreza. Tym razem był to Dzień Odkrywców Talentów. Widząc, że osób utalentowanych wśród nas jest wiele, postanowiliśmy je odkryć i zaprezentować szkolnej społeczności. Swoimi umiejętnościami zechcieli podzielić się ci, którzy pięknie malują, rysują, fotografują, grają na instrumentach, śpiewają, tańczą, zajmują się rękodziełem, smacznie gotują, są sportowcami

Czerwiec

"Marathon Photo Francophone"
1 czerwca  Instytut Francuski zorganizował w Polsce 2. "Marathon Photo Francophone" w wielu miastach Polski. Nasi uczniowie ( w liczbie 48) byli uczestnikami maratonu w Krakowie - już po raz drugi!
Projekt  „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej”
Grupa 13 uczniów z kl. IIc wzięła udział w I etapie międzynarodowego polsko-niemiecko-czeskiego projektu historyczno-medialnego: „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej”. Spotkanie, które miało miejsce 14-17.06 odbyło się w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w Niemczech. Oprócz młodzieży z naszego gimnazjum wzięli w nim także udział młodzi Czesi i Niemcy.
Gala Laureatów
20 czerwca 2013 r. nasza szkolna aula zgromadziła same znakomitości - mistrzów rozmaitych dyscyplin - od naukowych począwszy, przez sportowe, artystyczne, a na znawcach zasad kulturalnego sposobu bycia i zjednywania sobie sympatii uczniów skończywszy.